co tak se s pronajímatelem dohodnout na přerušení nájmu do doby konce mimořádného opatření? Jenom pronajímatel "idiot" by nepřistoupil aspoň na kompromis, např. hradit jen fixní režie