if(preg_match('/[\x80-\xFF]|(£|€|¥|§)+/

píšu z hlavy... ozkoušejte ;-)