Online nástroj pro testování regulárních výrazů je na http://retezce.jednoduse.cz/