Vycházej z požadavků zákona - text má být takový, aby šlo jednoznačně určit o jaké plnění šlo.