Pravidla

Pravidla jsou oproti kodexu nařízení, která v případě porušení mohou vést ke krátkodobému či trvalému zrušení účtu daného uživatele.

Hrubá porušení – trvalé zrušení účtu.

 • Opakovaná Porušení pravidel.
 • Hrubě zavádějící či lživá tvrzení v aukci či v jiné inzerci (Webtrh má v těchto případech právo doplnit taková tvrzení o zjištěné informace a udělit negativní hodnocení danému uživateli či subjektu).
 • Nedodržení závaznosti aukce - prodávající se zavazuje prodat a kupující se zavazuje koupit a zaplatit předmět aukce a to za podmínek stanovených v předmětné aukci.
 • Příhozy jsou závazné. Po odeslání je nelze zrušit.
 • Příhozy v aukcích musí probíhat přes aukční systém, ne přes poštu, e-mail ani jinými kanály.
 • Cena v aukci je konečná. Nelze k ní přidávat bokem další povinné částky. Jedinou výjimkou může být situace, kdy k vítězné ceně prodávající připočítá DPH. To ale musí jasně uvést v popisu aukce.
 • Jakákoliv snaha o podvod v aukci povede k trvalému zrušení účtu.

Porušení pravidel – krátkodobé pozastavení účtu či služeb

 • Opakovaný výskyt Nechtěného chování
 • Zneužití multiidentit
 • Předmět prodeje je unikátní a prodávající žádné další klony, kopie nebo licence v minulosti neprodal a v budoucnu prodávat nebude. V opačném případě to musí prodávající jasně uvést.
 • Aukce / nabídka musí v danou chvíli probíhat výlučně na Webtrhu.
 • Zneužití hodnocení. 

Nechtěné chování – udělení napomenutí

 • Opakované porušování kodexu.
 • Uvádění affiliate či "doporučující" odkazů v diskuzích.
 • Přesměrovávání na stránky mimo Webtrh s dalšími nabídkami či navádění k nákupu mimo portál Webtrh.cz. 
 • Umístění nabídek spojených s weby s nízkou přidanou hodnotou (například white label, MFA), warez, porno, stránky poskytující sexuální služby, databáze, emailing, směny peněz popř. žádosti o sponzorství.
 • Nabídka obchodu s fanoušky, příznivci, sledujícími, "přáteli", lajky, hodnoceními, popř. zhlédnutími.
 • Výše ceny v nabídkách i aukcích musí odpovídat ceně reálné / průměrné prodejní ceně. Inzeráty a aukce obsahující ceny zjevně vybočující z rámce mohou být odstraněny.
 • Zveřejnění poptávky zdarma. V případě, že nabízíte barterový obchod je nutné, aby poptávka či nabídka tuto informaci jasně obsahovala a předem byla uvedena směnná služba či produkt. 
 • Objednání služby od více dodavatelů (vyberte si jednoho dodavatele a s ním spolupracujte. Nenechte zakázku zpracovávat nezávisle na sobě více lidí).

Doporučení

Psaní nadpisů

 • Diskuse z Webtrhu se pomocí RSS agregují na jiných webech a někteří je sledují ve čtečkách.
  Dbejte proto, prosím, na to, aby bylo z nadpisu vlákna i bez kontextu jasné, o co jde. Někteří lidé neuvidí, kdo vlákno založil, ani v jaké se nachází kategorii. Je i ve vašem zájmu, aby vše podstatné mohli vyčíst z názvu.
 • Nepoužívejte v nadpisech ASCII art a nekřičte (tj. nepište běžná slova velkými písmeny).

Aukce

 • Provozovatel může příhoz zrušit po dohodě obou stran. V případě, že jste nechtěně přihodili kontaktujte prodávajícího se žádostí o zrušení příhozu. O zrušení příhozu může zažádat jen vypisovatel aukce / prodávající/, bez jeho souhlasu příhoz být zrušen nemůže.

Hodnocení obchodů

 • Systém obchodních hodnocení slouží k hodnocení obchodních transakcí a spolupráce s daným uživatelem. Pokud jste obchod uzavřeli přes Webtrh, uveďte, prosím, při udělení hodnocení odkaz na inzerát, přes který byla spolupráce navázána. Hodnocení, prosím, dělejte svědomitě a férově, je to férové poskytnutí zpětné vazby dalším uživatelům / kupujícím/.