Hledáme investora pro realizaci velkoobchodní zakázky. Výnos od 20% za půl roku do 500% ročně.
Diskuse neexistuje, nebo váš účet nemá právo čtení. Pokud jste následovali správný odkaz, upozorněte prosím správce.