Potřebujeme vytvořit responzivní web s ukázkami prací, přehrávání videa a jednoduchým odpovídací formulářem. Grafika a jednotlivé komponenty jsou nařezané a připravené v přesných velikostech.
Prosím vaše reference.
david.doborov@gmail.com