POHODA 2019 Premium - 1 PC - ceníková cena 13 980,00 Kč + DPH.

Nevyužitá licence z podnikání které skončilo předčasně.

Postup:
1) vystavím fakuturu na převod licence
2) po vaší úhradě se převede licence ve spolupráci se stormware (viz níže)
3) hotovo. pro případ, kdy by převod licence nebyl schválen (ale to asi nehrozí), peníze vrátím v plné výši.

Vydražená cena je bez DPH.

K převodu oficiálně:

veškerá svoje práva a povinnosti vyplývající z licenční smlouvy k softwarovému produktu můžete trvale převést na jiný subjekt. Převod licence z původního na nového vlastníka licence lze uskutečnit za splnění několika podmínek:

1) vyplnění žádosti o převod licence (formulář ke stažení v příloze) – podpisem na žádosti mj. potenciální nový vlastník licence k softwarovému produktu vyjadřuje souhlas s převodem a s licenčními podmínkami,

2) úhrada manipulačního poplatku podle platného ceníku, ( = hradím já)

3) souhlas společnosti STORMWARE s realizací převodu.

Licence registrovaného softwarového produktu je převedená okamžikem vyjádření souhlasu STORMWARE s převodem licence. Předpokladem pro udělení tohoto souhlasu je skutečnost, že žádost splňuje veškeré požadované náležitosti.