Nabízíme k pronájmu front-endisty se zaměřením na Angular/Typescript. Náš vývojář se zapojí na dálku do vašeho týmu a bude pracovat na vývoji vaší aplikace pod vaším vedením podobným způsobem, jako kdyby byl váš vlastní zaměstnanec.

Microton, s.r.o.
Zlín
microton@microton.cz