Nabízím školení obchodníků a team leaderů - mojí parketou jsou prodejní dovednosti, zákaznický servis, efektivní komunikace, práce s týmem a osobnostní rozvoj. Vzdělávání a práci s týmem stavím na základě zjištěných faktů v dané firmě. Při školení pak kladu důraz na praktickém procvičování a zvládání modelových situací, které mohou ve firmě při jednání s klienty nastat. Po školení ještě dávám obchodníkům zpětné vazby a osobní tipy, jak co nejefektivněji aplikovat nově získané dovednosti. Manažerům mohu dát rady a tipy, jak maximálně vytěžit potenciál týmu, jak vést porady poutavě a efektivně a jak řešit konflikty v kolektivu. Školím od roku 2012 a sama jsem aktivní obchodník a team leader. Těším se na vaše poptávky a spolupráci. Jana