Predám doménu peticie.sk, doména má aktívnych používateľov a platnosť je ešte rok. Momentálne na webe je nahodený plne funkčný systém na podpisovanie petície. V systéme je možné vytvoriť novú petíciu, nastaviť počet potrebných podpisov, popis petície, oficiálny list atď.