Loved.cz - prodej výborně zapamatovatelné domény (z angl.miloval nebo being loved - být milován), ideální pro tvorbu brandu v oboru seznamka / adult.

- Kupující obdrží daňový doklad (fakturu), kdy k finální ceně bude připočítáno 21% DPH.