Technologie: Node.js, PostgreSQL, REST API

Jedná se o webový hypoteční portál, který na základě vstupů od návštěvníka webu (realizace poptávky) vygeneruje seznam nabídek hypoték dle algoritmu. Webové řešení se skládá z viditelné části pro všechny návštěvníky webové stránky a poté také administrační části, která je již pro specifické uživatele.

Viditelná část webu všemi je složena ze sedmi webových stránek, které jsou obsahově statické. Zde je možné měnit obsah v rámci funkčních bloků Novinky a Poradna.

Administrační část je dále dělena podle rolí v systému. Webové stránky byly optimalizované na efektivitu přenosu dat a rychlost jejich načítaní.

Další popis:
- formát adres odpovídající tzv. „Nice URL“
- web je připraven na následné SEO optimalizace
- provedena implementace Google Analytics
- stránky jsou graficky čisté a propracované
- responzivní web design
- možnost zprovoznění plné verze pro mobilní zařízení

Po koupi aplikace je možné další vývoj. Jako vývojářská firma jsme schopni poté zajistit úpravy algoritmů kalkulaček a celkového vzhledu, podle Vašich požadavků.

Cena nezahrnuje autorská práva k využívání současné grafiky, nicméně předělání grafiky či koupě současné je z naší strany možné a půjde o rozmezí 5 000 až 15 000 Kč, dle složitosti.

Na vyžádání můžeme demonstrovat administrátorské prostředí, princip zpracování nových poptávek, přiřazení optimálnímu poradci (rozdělení objemu hypoték dle krajů, princip kreditů a další algoritmy…). Propracovaný emailový notifikační systém. Mnoho dalších funkcí a algoritmů, které budou osobně popsány a demonstrovány.

Pro více informací nás kontaktujte na emailové adrese: novotny@mcorecode.com či na tel. +420 732 638 196.

Výsledná cena je bez DPH.

Charakteristika:
Rozsahově větší aplikace orientovaná na práci s databází (transakčním zpracování dat). Hlavní požadavky bezpečnost, rozšiřitelnost (robustnost), rychlost (interaktivnost) – optimalizace pro mobilní segment.

Bezpečnost:
Tento aspekt se promítl do všech fází návrhu tohoto projektu. Již od první implementace jsme nejdříve vytvořili datový model entit, které tam vystupují, a na nich jsme odladili veškeré operace, tak aby se okamžitě mohl odhalit nesprávné výpočty nad daty (odečítání kreditů atp.). Na základě těchto reportů jsme vytvořili testy, které sloužily po celou dobu vývoje k ověřování správnosti celé aplikace, již se tedy nemohlo stát, že by jakákoliv nová funkcionalita mohla negativně ovlivnit výsledky bez toho, aby se na to okamžitě nepřišlo. Ovšem bezpečnost není jen o testech, jestli se vše děje jak má, ale také o bezpečnostních prvcích celé infrastruktury. Tedy i z technického zázemí bylo dbáno na maximální bezpečnost, je zde zprovozněny logovací mechanismy, kde každý den máme automatizované reporty, dále vytváříme architekturu bezpečnostních zón -například při napadení webového serveru útočník nezíská nikdy plný přístup k všem zdrojům - každá služba je ve vlastním virtuálním prostředí, tedy pro útočníka se jeví jako zcela jiný počítač), mimo toho také řešíme ochranu proti DDoS útokům, externí zaopatření.

Rozšiřitelnost:
Každý větší projekt u nás spouštíme do clusteru (Cloud), kde v případě potřeb je ihned možné reagovat a navýšit výpočetní kapacity, tak jak je potřeba. Není vyjímkou ani tento portál, kdy momentálně běží na 1 fyzickém stroji, ve vlastním VPS, které jsme schopni navyšovat, ale samozřejmě i to má své limity a s tím jsme také počítali. Technologicky počítáme s více fyzickými stroji, kde před samotným zpracováním máme směrovač, který v případě plného vytížení jednoho fyzického stroje může posílat požadavky na jiný. Mimo výpočetní rozšiřitelnosti se počítalo taktéž s rozšířením funkcionalit, tedy využíváme ověřené postupy, návrhové vzory, tak abychom mohli pružně reagovat na nové požadavky. Tento portál například má plně oddělené komunikační API, které odpovídá REST API, které je s výhodou možné použít pro spolupráci (integraci) s dalšími systémy (statistické, či účetní systémy ...).

Rychlost:
Dosažení rychlosti a splnění výše zmíněných požadavků se jevilo celkem nereálné na všedních technologiích jako je Java EE či ASP.NET (alespoň tedy za reálné peníze...)
Kromě principu technologie jsme také věnovali pozornost optimalizaci veškerých dalších prvků webu, včetně dalších kompresních algoritmů, tak aby se maximálně snížila velikost a počet požadavků, tedy aby i tento web byl plnohodnotný pro uživatele využívajícího mobilní připojení.