Potreboval by som naprogramovať modul alebo skript, ktorý by prenášal produkty (zdieľal) medzi dvoma obchodmi. Problém je v tom, že oba sú multishop obchody.

Zdrojový e-shop má 6 jazykov a viacero e-shopov s tým, že z jedného sa dajú čerpať produkty aj kategórie (má tam kompletne všetky zobrazené, ostatné ich majú podľa zamerania).

Cieľový e-shop má dva multishop e-shopy, jeden v SK a druhý CZ jazyku. Do cieľového e-shopu však potrebujem importovať iba kategórie, ktoré označím (takže modul by mal mať možnosť výberu kategórií).

Ešte požadujem, aby sa dal spúšťať cez cron - aby bolo možné aktualizovať skladové množstvá.

Záujemcovia píšte prosím do správy svoje ponuky, prípadne ak chcete doplňujúce info.