Wildcard HTTPS certifikát zdarma ku každej doméne
Zobrazují se odpovědi 1 až 13 z 13

Odeslání faxu, je vůbec tento fax platný?

 1. Zdravím, známá řeší problém se seznamkou a potřebuji nutně odeslat fax s vypovědí podmínek. Jako číslo faxu tato pochybná seznamka uvedla +41 (0) 41 508 70 19
  Nikdy jsem fax neodesílal, je vůbec, prosím, platné?
  DÍKY VŠEM ZA POMOC

 2. Co se právě děje na Webtrhu?
 3. FAX nema zadnou pravni platnost (stejne jako mail) - je veci vzajemne dohody/duvery zda to obe strany akceptuji

  Google u Vas nefunguje? Treba https://www.poradte.cz/spolecnost/52...-seznamka.html

 4. Citace Původně odeslal vdusek Zobrazit příspěvek
  FAX nema zadnou pravni platnost (stejne jako mail) - je veci vzajemne dohody/duvery zda to obe strany akceptuji

  Google u Vas nefunguje? Treba https://www.poradte.cz/spolecnost/52...-seznamka.html
  DÍKY ZA ODPOVĚĎ. Ale co mam z teto diskuse jako vyčíst, díky...

 5. Třeba se podívat do podmínek, se kterými při registraci souhlasila - možná mají i jiný komunikační kanál než jen (z dnešního pohledu) historický fax.

  Pokud jí fax "zapřou", tak jako by nic neodeslala...

 6. Citace Původně odeslal vdusek Zobrazit příspěvek
  Třeba se podívat do podmínek, se kterými při registraci souhlasila - možná mají i jiný komunikační kanál než jen (z dnešního pohledu) historický fax.

  Pokud jí fax "zapřou", tak jako by nic neodeslala...
  Jejich slavné podmínky
  Gratulujeme k tvému VIP členství.

  K mému VIP profilu

  Samozřejmě jsme odemknuli ihned všechny výhody pro tvůj účet. Zde ještě jednou přehled všech výhod:

  Čtení zpráv
  Psaní zpráv
  Zobrazení návštěvníků profilu
  Zobrazení fotek
  Lepší pozice ve vyhledávání

  K mému VIP profilu

  Všechny informace o tvém VIP členství zde ještě jednou v přehledu:

  Členství: 1 měsíc
  Platební metoda: Kreditní karta
  Celková částka: 499 Kč

  K mému VIP profilu


  Zde máš k nahlédnutí ještě jednou naše Všeobecné obchodní podmínky:

  Podmínky užití
  Následující obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi Paidwings AG, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham, Switzerland (dále jen: paidwings) a uživateli a zákazníky jejích dálkových mediálních služeb (dále jen: uživatel). Stanovují podmínky používání služeb paidwings.

  Stránka pouzesex.cz je nabídkou (dále jen služba) Paidwings AG, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham, Switzerland.
  Službou je komunikační platforma, jejímž prostřednictvím má uživatel, kromě jiného, možnost prezentovat se na internetu a hledat zájemce o partnerství, přátelství, one-night-stand nebo nezávazné schůzky. Služba nabízí mimo jiné možnosti kontaktování reálně existujících, stejně smýšlejících žen, párů a mužů, kteří případně chtějí poznat nové partnery. Dále služba nabízí několik možností komunikace, flirtování a představení vlastní osoby.

  1. Předmět smlouvy; rozsah plnění
  1. paidwings umožňuje uživatelům přístup na centralizovanou platformu. Na tuto platformu mohou odkazovat různé domény náležející paidwings. Tato platforma obsahuje profily a údaje jiných uživatelů. Uživatel může po vytvoření vlastního profilu vyhledávat v rámci platformy jiné profily. Uživatel si může prohlížet profily ostatních uživatelů a omezeně je kontaktovat.
  2. paidwings provozuje kromě této služby také služby s jinými názvy a na jiných doménách. Aby bylo možné pro uživatele připravit co největší počet profilů, umožňuje paidwings uživatelům jednotlivých služeb přístup na profily uživatelů jiných služeb. Přihlášení do této služby zahrnuje rovněž zveřejnění uživatelského profilu na jiných portálech paidwings.
  3. Služby paidwings jsou nabízeny výlučně pro soukromé, nekomerční účely. Registrací na některé ze služeb paidwings se uživatel zavazuje, že bude tuto službu využívat pouze pro soukromé účely.
  4. paidwings poskytuje jak bezplatné, tak placené služby. Při bezplatné registraci si může uživatel založit profil, prohlížet si profily jiných uživatelů a jiným uživatelům zasílat připravené zprávy. Uživatelé, kteří se přihlásí k placené službě, mohou na rozdíl od bezplatné služby navíc kontaktovat jiné uživatele a psát jim vlastní zprávy. Placenou službu lze objednat na různě dlouhou dobu. Uživatel bude před zřízením těchto služeb informován o placeném charakteru, obsahu a rozsahu služeb a rovněž o ceně a platebních podmínkách.
  5. paidwings zpřístupňuje systém v zásadě nepřetržitě (24/7). Pro dostupnost je rozhodující výstup routeru, který se z datového centra používaného paidwings] připojuje na internet (předávací bod). paidwings zaručuje svým uživatelům u placených služeb roční průměrnou dostupnost 97 %. Dostupnost je ovšem za omezenou považována teprve tehdy, když uživatel paidwings nahlásí chybu (chybové hlášení). Vyloučena jsou přerušení způsobená zásahy vyšší moci.
  6. paidwings může pro poskytování svých služeb využívat externí pověřené poskytovatele služeb. K nim patří zejména poskytovatelé platebních služeb, poskytovatelé obsahu a další externí poskytovatelé služeb. Pověření externí poskytovatelé služeb, kteří poskytují služby jménem paidwings, nejsou považováni za třetí subjekty ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek.
  7. paidwings tímto informuje uživatele, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, internetové stránky www.coi.cz. Uživatel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu rovněž prostřednictvím platformy pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na internetových stránkách http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Praha 2, Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  2. Uzavření smlouvy
  1. paidwings neuzavírá žádné smlouvy s osobami mladšími 18 let. Bude-li mít paidwings pochybnosti o plnoletosti uživatele, požádá jej o doložení věku. Jestliže uživatel tento doklad o věku nezašle do dvou týdnů, bude paidwings oprávněna k okamžitému vypovězení smlouvy.
  Bude-li se paidwings důvodně domnívat, že není některá osoba způsobilá k používání, je paidwings oprávněna zkontrolovat identitu této osoby prostřednictvím žádosti o úřední dokumenty. Nezpůsobilí uživatelé budou vyloučeni z používání této služby.

  2. Přístup ke službám poskytovaným paidwings je realizován po registraci uživatele pomocí jeho osobních údajů (mj. pohlaví, datum narození, e-mailová adresa). Registrací uživatel potvrzuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a Prohlášením o ochraně osobních údajů. Tím vznikne bezúplatný smluvní vztah mezi paidwings a uživatelem.
  3. paidwings nabízí kromě bezplatných služeb různé placené služby (prémiové členství). Používáním těchto služeb uživatel vstupuje do jiného, od bezplatného smluvního vztahu odděleného smluvního vztahu. Tento druhý smluvní vztah se rovněž řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. O obsahu, splatnosti, ceně, době platnosti a platebních podmínkách bude uživatel u jednotlivých služeb informován před uzavřením placeného smluvního vztahu.
  Po kliknutí na tlačítko „Koupit nyní“ se uživateli zobrazí nabídka k uzavření smlouvy o poskytování placených služeb paidwings. paidwings potvrdí zákazníkovi přijetí nabídky zpřístupněním služeb nebo e-mailem.
  3. Ceny
  1. Služby nabízené paidwings v rámci této služby jsou zdarma, pokud nebyl uživatel před uzavřením placené služby upozorněn na povinnost placení.
  2. S cenami za placené služby, způsoby platby a rovněž dobou platnosti pokračujících závazků v rámci těchto placených služeb bude uživatel seznámen před použitím.
  4. Platební podmínky
  1. Platbu za placené služby je třeba předem zaplatit paidwings a bude v procesu objednávky inkasována zvolenou platební metodou v plné výši.
  2. Nebude-li možné inkasování celé částky platby, může ji paidwings podle vlastního uvážení inkasovat rozděleně.
  5. Výpověď; rozvázání smlouvy; doba platnosti smlouvy
  1. Uživatel je oprávněn kdykoliv ukončit bezplatný smluvní vztah výpovědí. Výpověď provede uživatel buď oznámením paidwings, nebo pomocí funkce „Smazat profil“ ve službě. Po ukončení smlouvy budou profil uživatele a s ním související datové soubory smazány, pokud nebude zákonem požadováno jejich uložení. Smluvní vztah týkající se placených služeb musí být ukončen samostatně.
  2. Uživatel placené služby může vypovědět smluvní vztah ve lhůtě 14 kalendářních dnů před koncem doby platnosti smlouvy. Pro platnost výpovědi placeného smluvního vztahu je nutná písemná forma (například faxem na +41 (0) 41 5087019). Aby bylo možné zajistit úspěšné zpracování výpovědi, je třeba, aby oznámení obsahovalo celé jméno, používanou službu, e-mailovou adresu použitou k registraci a uživatelské jméno. Pro zjednodušení existuje formulář , který naleznete zde a který je možné si vytisknout.
  3. Jestliže uživatel uzavřel smlouvu s dobou platnosti kratší než 30 dnů, je odlišně od ustanovení uvedených v odstavci 2 oprávněn smlouvu vypovědět kdykoli.
  4. Výpověď bezplatného i placeného smluvního vztahu bude potvrzena e-mailem na uživatelem aktuálně uvedenou e-mailovou adresu.
  5. paidwings je oprávněna k mimořádnému vypovězení smlouvy, jestliže
  a) uživatel opakovaně porušuje své povinnosti podle § 7 odst. 5;
  b) v rozporu s § 2 odst. 1 na žádost paidwings nepředloží žádný doklad o věku.
  6. Všeobecná pravidla používání
  1. Uživatel svou registrací výslovně souhlasí se zasíláním e-mailů. Uživatel může na svém profilu kdykoliv deaktivovat zasílání určitých typů zpráv.
  2. paidwings zřídí pro uživatele na jeho profilu elektronickou poštovní schránku. Ta slouží ke kontaktu s ostatními uživateli a k zasílání provozních oznámení od paidwings. Jiná oznámení paidwings uživateli zasílá na jím uvedenou e-mailovou adresu. Aktivní zasílání individuálních, předem nepřipravených zpráv jiným uživatelům je možné pouze po uzavření placené smlouvy.
  3. Sdělení uživatelů určená paidwings jsou zasílána například pomocí tiketu na stránce podpory jednotlivých služeb paidwings, nebo e-mailem jako odpověď na předem uvedenou adresu uživatele prostřednictvím paidwings. Pro správné zařazení doporučujeme, abyste vždy uváděli aktuální e-mailovou adresu i aktuální uživatelské jméno.
  4. Uživatel se řídí následujícími pravidly služby a nebude svou elektronickou poštovní schránku a možnosti zasílání zpráv používat k činnostem uvedeným v § 7 odst. 5 písm. a)-g).
  5. Uživatel opravňuje a zmocňuje paidwings k tomu, aby jeho jménem kontaktovala jiné uživatele. Zejména bude paidwings podle vlastního uvážení jménem uživatele zasílat zprávy potenciálně zajímavým uživatelům, aktivovat automatické prohledávání profilů a zasílat žádosti o rychlé schůzky. Jestliže paidwings zašle odpovídající zprávy jménem uživatele, budou v doručené poště zvláštním způsobem označeny.
  7. Povinnosti uživatele
  1. Za obsah své registrace, další údaje o své osobě a za informace, které o sobě uvede, odpovídá výlučně uživatel. Uživatel zaručuje, že uvedené údaje odpovídají pravdě a popisují jeho osobu. Úmyslně uvedené nepravdivé údaje opravňují paidwings k zablokování uživatelského profilu, aniž by tím byl dotčen nárok paidwings na odměnu. V takovém případě bude paidwings oprávněna i k okamžitému vypovězení smlouvy.
  2. Uživatel zaručuje, že nebude využívat služby paidwings k obchodním nebo komerčním účelům, zejména reklamním. Uživateli není povoleno, aby manuálně nebo pomocí programů načítal obsah a profily jiných uživatelů, aby takto získaná data používal mimo rámec služeb paidwings.
  3. Uživatel se zavazuje, že bude s e-maily a jinými zprávami a daty od jiných uživatelů nakládat jako s důvěrnými a nebude je bez souhlasu zpřístupňovat třetím subjektům.
  4. Uživatel se zavazuje, že bude se svými přístupovými údaji nakládat jako s důvěrnými. Při předání přístupových údajů třetímu subjektu za nakládání s nimi v každém případě odpovídá uživatel. Bude-li existovat podezření, že byly přístupové údaje předány třetímu subjektu, musí o tom uživatel neprodleně informovat paidwings a sám provést vhodná opatření k zamezení dalšímu zneužití.
  5. Uživatel se dále zavazuje k tomu, že nebude služby paidwings zneužívat, zejména
  a. je nebude využívat k šíření hanlivých, rasistických, štvavých, urážlivých nebo jinak protiprávních materiálů nebo informací;
  b. nebude je používat k ohrožení ostatních uživatelů nebo třetích subjektů, k jejich obtěžování, ani k narušení jejich práv (včetně osobnostních);
  c. nebude do systému nebo databáze přidávat žádná data obsahující viry nebo software nebo jiný materiál, který je chráněn autorským právem nebo jinými ochrannými právy, pokud nebude uživatel vlastníkem těchto práv, nebo nebude držitelem nezbytného souhlasu s použitím;
  d. služby nebudou používány způsobem, který negativně ovlivňuje dostupnost služeb pro ostatní uživatele;
  e. nebude blokovat e-maily a podobné zprávy, a nebude se o to ani pokoušet;
  f. nebude jiným uživatelům zasílat e-maily a další zprávy k jinému účelu než k soukromé komunikaci, zejména ne k propagaci nebo nabídkám zboží a služeb, ani k jiným reklamním nebo komerčním účelům;
  g. v osobním popisu ani v nahrávaných souborech nebude uvádět ani odkazovat na žádná jména, adresy, telefonní či faxová čísla, adresy Messenger, e-mailové adresy, značky, názvy podniků, názvy jiných internetových portálů nebo internetové adresy;
  6. Nedodržení výše uvedených povinností chování nebo porušení jiných povinností uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách opravňuje paidwings k okamžitému vypovězení smlouvy ze závažného důvodu a rovněž k okamžitému zablokování přístupu uživatele k databázi paidwings. paidwings může také jako alternativu k zablokování nebo výpovědi smazat části profilu uživatele.
  7. Pokud uživatel s uzavřením smluvního vztahu spojí komerční nebo obchodní zájmy, nebo jemu přístupná data třetích osob použije pro obchodní nebo komerční účely, případně k účelům, jež paidwings výslovně nepovolila, zavazuje se zaplatit paidwings smluvní pokutu ve výši 500,00 EUR za každé prokázané porušení tohoto zákazu. Nároky na další náhradu škody tím zůstávají nedotčeny.
  8. Provoz
  1. paidwings je oprávněna kontrolovat obsah a data zadávaná uživatelem, a bude-li obsah porušovat tyto Všeobecné obchodní podmínky, odstranit příslušná data.
  2. paidwings je rovněž oprávněna, ovšem nikoliv povinna, kontrolovat shodu nahrávaných textů, fotografií a obrázků s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a zákonnými ustanoveními a v případě porušení je odstranit.
  9. Přenos práv
  1. Uživatel uděluje paidwings nevýlučné, přenositelné, místně neomezené a časově omezené na dobu platnosti smlouvy jednoduché právo k užívání jím prostřednictvím služby vytvořeného nebo umístěného obsahu, včetně obrázků, textů a videí.
  2. Uživatel zaručuje, že jím vytvořený nebo umístěný obsah a jeho používání neporušují žádná práva třetích subjektů, zejména žádná autorská a ochranná práva.
  10. Odpovědnost
  1. paidwings nepřebírá odpovědnost za obsah profilu uživatelů. Společnost nemá žádnou kontrolu nad správností a bezpečností informací, které si uživatelé vyměňují nebo které uživatelé uvádějí ve svých profilech.

  2. paidwings nepřebírá žádnou odpovědnost za správnost uživatelských profilů vytvořených v systému Match a jejich vyhodnocení s ohledem na kompatibilitu s ostatními uživateli. paidwings přitom odpovídá pouze za zprostředkování kontaktu, nikoliv za úspěšný kontakt.

  3. paidwings dále nepřebírá žádnou odpovědnost za finanční nebo jiné, nikoli fyzické škody, které mohou být uváděny do souvislosti se službou, ledaže by byly způsobeny paidwings úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

  4. paidwings neodpovídá navíc zejména za získání znalostí o osobních datech uživatelů nepovolanými třetími osobami (například v důsledku nepovolaného přístupu "hackerů" do databáze), ledaže by paidwings toto nepovolané získání znalosti osobních dat umožnila úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

  5. paidwings rovněž neodpovídá za to, jestliže třetí osoba zneužije údaje a informace, které jí uživatel zpřístupnil.
  11. Osvobození
  1. Uživatel proto zprošťuje paidwings jakékoli odpovědnost a všech závazků, výdajů a nároků na náhradu, které například vyplývají například ze škod způsobených zlou pomluvou, urážkou, porušením práv osobnosti ostatními uživateli.
  12. Technické vady
  1. paidwings nepřebírá záruku za trvalou disponibilitu své webové stránky a její technickou funkčnost.

  2. paidwings neodpovídá zejména za chyby v kvalitě přístupu ke službě v důsledku vyšší moci nebo událostí, které paidwings nezavinila.

 7. Máte tam uvedeno, že lze faxem i emailem. Takže fax bych neresil a zaslal email na adresu uvedenou v podminkach. Taktez tam je uvedeno, že za VIP se priplaci až po zvolením uzivatelem, profil po registraci je free s omezenymi funkcemi, takže jejich nalehani na zaplaceni je pouze ďalší firma, ktera to zkousi, bohuzel se stále nájde spousta lidi, kteri to zaplatí.
  "DATEYARD nabízí užívání platformy jenjednanoc.cz zdarma i uzavření placeného prémiového členství. Užívání zdarma nabízí uživateli jednu omezenou funkci. Uživatel má však kdykoli možnost změnit neplacené užívání za placené prémiové členství, v jehož rámci může využívat prémiové funkce (rozšířené vyhledávání, psaní zpráv a odpovídání na zprávy)."

  "Pokud si zákazník přeje využívat placené služby jenjednanoc.cz, zvolí na svém uživatelském účtu balíček s požadovanou dobou užívání, požadovaný způsob platby a stisknutím tlačítka pro objednávku odešle závaznou nabídku k uzavření smlouvy o placených službách. DATEYARD zašle a-mail s potvrzením přijetí této nabídky a tím potvrdí uzavření smlouvy."

  "Abyste mohli Vaše právo na odstoupení využít, musíte nás (dateyard AG, Rothusstrasse 23, 6331 Hünenberg, Switzerland, fax. +41 (0) 41 508 70 64, e-mail: support@datehelpdesk.com) informovat jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) o Vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Můžete použít připojený vzor formuláře pro odstoupení, avšak není to předepsáno. Můžete použít připojený vzor formuláře pro odstoupení, avšak není to předepsáno."

 8. Citace Původně odeslal Worldbuss Zobrazit příspěvek
  Máte tam uvedeno, že lze faxem i emailem. Takže fax bych neresil a zaslal email na adresu uvedenou v podminkach. Taktez tam je uvedeno, že za VIP se priplaci až po zvolením uzivatelem, profil po registraci je free s omezenymi funkcemi, takže jejich nalehani na zaplaceni je pouze ďalší firma, ktera to zkousi, bohuzel se stále nájde spousta lidi, kteri to zaplatí.
  "DATEYARD nabízí užívání platformy jenjednanoc.cz zdarma i uzavření placeného prémiového členství. Užívání zdarma nabízí uživateli jednu omezenou funkci. Uživatel má však kdykoli možnost změnit neplacené užívání za placené prémiové členství, v jehož rámci může využívat prémiové funkce (rozšířené vyhledávání, psaní zpráv a odpovídání na zprávy)."

  "Pokud si zákazník přeje využívat placené služby jenjednanoc.cz, zvolí na svém uživatelském účtu balíček s požadovanou dobou užívání, požadovaný způsob platby a stisknutím tlačítka pro objednávku odešle závaznou nabídku k uzavření smlouvy o placených službách. DATEYARD zašle a-mail s potvrzením přijetí této nabídky a tím potvrdí uzavření smlouvy."

  "Abyste mohli Vaše právo na odstoupení využít, musíte nás (dateyard AG, Rothusstrasse 23, 6331 Hünenberg, Switzerland, fax. +41 (0) 41 508 70 64, e-mail: support@datehelpdesk.com) informovat jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) o Vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Můžete použít připojený vzor formuláře pro odstoupení, avšak není to předepsáno. Můžete použít připojený vzor formuláře pro odstoupení, avšak není to předepsáno."
  Díky, zde se jedná o společnost Paidwings AG. Jde o podobný princip. Klidně zaplatíme dluh, ale co znamená ta vymahaci společnost. Ta pozaduje dalsich 74 euro za to ze pripad prebrala a hrozi soudem. Máme se bát??

 9. Zkuste sem napsat znení vymahaci spolecnosti bez osobnich údaju a nazev té spolecnosti.

 10. Citace Původně odeslal Worldbuss Zobrazit příspěvek
  Zkuste sem napsat znení vymahaci spolecnosti bez osobnich údaju a nazev té spolecnosti.
  Pro pořádek Vám ještě jednou sdělujeme, že jsme právními zástupci společnosti Paidwings AG, Alte Steinhauserstrasse 1, CH-6330 Cham (ZG).
  Naše klientka a i my jsme vám již jednou psali a vyzývali Vás k zaplacení neuhrazené částky. Celkem nyní dlužíte 73,95 EUR.

  Vyzýváme Vás, abyste tuto částku nejpozději do

  11.01.2019 (datum připsání na náš účet)

  převedl/a na náš účet a u platby uvedl/a spisovou značku: 3561821.....(prosím, vždy uvádějte).

  Upozorňujeme Vás, že naše klientka nás pověřila, abychom nárok v případě potřeby uplatnili i soudní cestou.
  Na s tím spojené další náklady a nepříjemnosti Vás tímto výslovně upozorňujeme.
  Pokud požadovanou částku můžete zaplatit až po uplynutí lhůty nebo jen v přiměřených splátkách, prosíme Vás, abyste
  nám to sdělil/a buď e-mailem nebo na přiloženém formuláři písemně, možno i faxem.

  Mějte, prosím, na paměti, že posečkání úhrady pohledávky je pro nás zásadně akceptovatelné maximálně
  jeden měsíc!

  Níže ještě jednou shrnutí všech relevantních platebních údajů:
  Vlastník účtu: Auer Witte Thiel
  Bankovní ústav: Postbank (Giro)
  IBAN: DE76 7001 0080 0005 2018 07
  BIC: PBNKDEFFXXX
  Částka: 73,95 EUR

  Oni osobni udaje ani nemaji kromě karty platebni. Jednou píšou česky, podruhe anglicky. Jednou 73 euro, podruhe 73,30 euro a potreti 55 euro. Vzdy mame zadat uplne jine predmetne cislo, no hruza.

 11. Kartu zrušit a email přesměrovat. Nebo vám kromě emailu chodí i něco jiného?

 12. Celé je to podvod. Sídlo té spolecnosti je uvedeno na adrese, kde sidli autosalón Bentley a Audi. Takže není možné, aby tam meli sídlo. Pokud tedy to nevlastní majitel autosalónu, o cemz pochybuji, ale kouknu. Nic neplaťte, schválne je to Swiss, tak jako se firmy zakladaji na Malte, nikdy nic nevyresite, jsou nedohledatelne podvody.

 13. Citace Původně odeslal Martin16 Zobrazit příspěvek
  Díky, zde se jedná o společnost Paidwings AG. Jde o podobný princip. Klidně zaplatíme dluh, ale co znamená ta vymahaci společnost. Ta pozaduje dalsich 74 euro za to ze pripad prebrala a hrozi soudem. Máme se bát??
  Zrejme jedno clenstvi zaplatila, pote kdyz clovek neodstoupi od VIP clenstvi se zrejme na jeden mesic automaticky prodluzuje. To je kamen urazu

  ---------- Příspěvek doplněn 30.12.2018 v 22:33 ----------

  Citace Původně odeslal Dolphi Zobrazit příspěvek
  Kartu zrušit a email přesměrovat. Nebo vám kromě emailu chodí i něco jiného?
  Diky moc vsem za pomoc. Hledal jsem spoustu diskusi. Pár lidem dosel i nedoporuceny dopis s tim samym znenim co je v emailu. Ale pouze toto vyhrozovani a natlak.

  ---------- Příspěvek doplněn 30.12.2018 v 22:37 ----------

  Citace Původně odeslal Worldbuss Zobrazit příspěvek
  Celé je to podvod. Sídlo té spolecnosti je uvedeno na adrese, kde sidli autosalón Bentley a Audi. Takže není možné, aby tam meli sídlo. Pokud tedy to nevlastní majitel autosalónu, o cemz pochybuji, ale kouknu. Nic neplaťte, schválne je to Swiss, tak jako se firmy zakladaji na Malte, nikdy nic nevyresite, jsou nedohledatelne podvody.
  Jen mame strach aby jsme nekdy nezjistili ze mame obrovsky dluh. Radeji jsme zaplatili to vip clenstvi a tech 74 eur. Zrusenim profilu pry nekonci vip clenstvi, tak jsme jeste poslali na mail vypoved dle podminek vip clenstvi, ale vic uz nedam ani korunu. Na dTestu jsou jen vseobecne odpovedi na tyto firmy, zadne reseni.

 14. Celé je to podvod včetne té radoby vymahacske spolecnosti s fake sídlem, vsechno je fake.
  Zrušte kartu, email nereste.
  Nic neplatit!

  Youporn - Vorsicht vor gefälschten Mahnungen im Namen von Auer Witte Thiel…

  Vorsicht Spam: E-Mail im Namen diverser Rechtsanwaltskanzleien

Hostujeme u Server powered by TELE3