Firemní systémy na míru

Prakticky každá firma v určité fázi růstu po čase zjistí že potřebuje vytvořit vlastním způsobem speciální systém, který se bude chovat přesně dle jejich požadavků a zvyklostí. Takovéto systémy zpravidla nejsou splnitelné standardními firemními systémy (účetní, ERP apod.). Tyto podpůrné systémy je třeba dovytvořit a napojit na stávající infrastrukturu.

Realizuji univerzální firemní systémy na míru dle přání zákazníka. Technologie PHP (+ Nette framework), JavaEE, HTML + CSS + Javascript - převážně webové, dle požadavků zákazníka.

Tyto systémy následně umístím buď na firemní infrastrukturu, případně na svoji - dle dohody.

Konzultace nad možným řešením je samozřejmě ZDARMA.

Po schválení návrhu řešení vytvořím osnovu nového systému, nabídnu rozpočet a hosting. Po odsouhlasení mezi oběma stranami následně probíhá programování systému a případné dopřesňování požadavků.

Reference na vyžádání.

Kontakt:
matej.kminek@attendees.eu
tel.: 721 351 040 (Viber, Whatsapp)