Proč si registrovat svoji obchodní značku? Právně si chraňte Váš nápad a výrobek.
Přihlašuji ochranné známky v České republice, Evropské unii a zemích mimo EU.
Poskytuji poradenství při porušování práv k ochranné známce a v oblasti doménových sporů.
Nenechte se předběhnout!

Bližší informace můžete získat na internetových stránkách:
www.janasova.cz

Ing. Yveta Janásová
patentový zástupce
tel: +420 602 288 831