Mám 2 e-shopy provozované systémem superqc 1.4.2, oba jsou na jednom multihostingu, mají úplně stejně nastavené parametry hostingu a stejné CHMOD.

Problém je v tom, že jeden e-shop bez problémů generuje XML feedy pro srovnávače cen a ten druhý nikoliv. Přitom kromě úprav v šabloně, která nemá na provoz xml feedů vliv, jsou všechny soubory stejné.

Ten nefungující, mi při pokusu o načtení feedu vyhodí:

Zpracování XML nebylo úspěšné

Zpracování XML nebylo úspěšné: syntaktická chyba (řádek č. 1, znak č. 0)

Zpracovat dokument jako HTML
Chyba: missing root element
Specifikace: http://www.w3.org/TR/REC-xml/


Přitom soubor, který feed generuje je na chlup stejný, jako v e-shopu, který s feedy nemá problémy:
<?php defined('SQC') or die('No direct access.');


echo '<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>'?>

<SHOP>
<?php
$offset = 0;
$_products = null;
$availablity_id = (int) Core::config('xml_feed_availability_id');

while(
($_products = Core::$db->product()->where('status', 1)->limit(500, $offset)) &&
($availablity_id ? $_products->where('availability_id = '.$availablity_id) : true) &&
count($_products)
):

foreach($_products as $product):
$attributes = $product->product_attributes()->order('name ASC, id ASC');

?>
<SHOPITEM>
<?php if(count($attributes)): ?>
<PRODUCTNAME><![CDATA[<?php echo strip_tags($product['name'])?>]]></PRODUCTNAME>

<?php elseif($product['nameext']): ?>
<PRODUCTNAME><![CDATA[<?php echo strip_tags($product['name'])?>]]></PRODUCTNAME>
<PRODUCTNAMEEXT><![CDATA[<?php echo strip_tags($product['nameext'])?>]]></PRODUCTNAMEEXT>

<?php else: ?>
<PRODUCT><![CDATA[<?php echo strip_tags($product['name'])?>]]></PRODUCT>
<?php endif; ?>

<DESCRIPTION><![CDATA[<?php echo strip_tags($product['description_short'])?>]]></DESCRIPTION>
<URL><?php echo url($product, null, true)?></URL>
<TOLLFREE><?php echo ($product['paid_listing'] == 1 ? '0' : '1')?></TOLLFREE>

<?php if($product->availability['days'] !== null): ?>
<DELIVERY_DATE><?php echo $product->availability['days']?></DELIVERY_DATE>
<?php endif; ?>

<?php if($img = imgsrc($product, 3)): ?>
<IMGURL><?php echo preg_replace('/\s/', '%20', $site.$img)?></IMGURL>
<?php endif; ?>

<PRICE><?php echo price_unvat($product['price'], $product['vat'])->price?></PRICE>
<VAT><?php echo (float) $product['vat']?></VAT>

<?php if($fees = $product['fees']): ?>
<DUES><?php echo price_vat($fees, $product['vat'])->price?></DUES>
<?php endif; ?>

<?php foreach($product->product_pages() as $page): ?>
<CATEGORYTEXT><![CDATA[<?php echo Core::$controller->_getCategoryPath($page, ' | ')?>]]></CATEGORYTEXT>
<?php endforeach; ?>

<?php if($manufacturer = Core::$controller->_getManufacturer($product)): ?>
<MANUFACTURER><![CDATA[<?php echo $manufacturer?>]]></MANUFACTURER>
<?php endif; ?>

<?php if($product['ean13']): ?>
<EAN><?php echo $product['ean13']?></EAN>
<?php endif; ?>

<?php if(count($attributes)): foreach($attributes as $attribute): ?>
<VARIANT>
<PRODUCTNAMEEXT><![CDATA[<?php echo $attribute['name']?>: <?php echo $attribute['value']?>]]></PRODUCTNAMEEXT>
<PRICE><?php echo price_unvat($product['price'] + estPrice($attribute['price'], $product['price']), $product['vat'])->price?></PRICE>

<?php if($attribute['ean13']): ?>
<EAN><?php echo $attribute['ean13']?></EAN>
<?php endif; ?>

<?php if($attribute['file_id'] && ($attrimg = imgsrc(Core::$db->product_files[$attribute['file_id']], 3))): ?>
<IMGURL><?php echo preg_replace('/\s/', '%20', $site.$attrimg)?></IMGURL>
<?php elseif($img): ?>
<IMGURL><?php echo preg_replace('/\s/', '%20', $site.$img)?></IMGURL>
<?php endif; ?>

<?php if((($av = $attribute->availability) || $av = $product->availability) && $av['days'] !== null): ?>
<DELIVERY_DATE><?php echo $av['days']?></DELIVERY_DATE>
<?php endif; ?>

</VARIANT>
<?php endforeach; endif; ?>
</SHOPITEM>
<?php endforeach; Core::$controller->_flush(); $offset += 500; endwhile; ?>
</SHOP>

<?php Core::$controller->_flush(); ?>
nemůžete mě prosím někdo nakopnout, co mám udělat? Už jsem nad tím strávil hodiny a hodiny času a nic nepomáhá. Děkuju moc