Touto cestou poptáváme základní grafický návrh (skicu) nových webových stránek MČ Praha 20 - Horní Počernice. http://www.pocernice.cz


Postup výběru:
1) z došlých návrhů bude vybráno 5 nejlepších návrhů, které postoupí do finále
2) finálové návrhy budou umístěny na stávajících webových stránkách a o vítězi rozhodnou občané ve veřejném hlasování.
3) s výhercem bude uzavřena dohoda o dalším rozpracování návrhu do 20tis.

Požadavky:
Formát návrhu: JPG, PNG v rozlišení min. 1280x1024
- Nutnost umístění kalendář akcí na homepage
- Nutnost vyhradit prostor pro umístění fotografií (např. záhlaví, skrollující banner, ...)

Doplňující informace:
Výherce grafického návrhu, pakliže je také dodavatelem redakčního systému bude osloven v rámci další poptávky dodávky implementace redakčního systému a pakliže bude nabídka také ekonomicky nejvýhodnější bude realizovat celý web.

Své návrhy ve výše uvedeném formátu zasílejte na info@kavonex.com do 13.1.2013 12:00 společně s odkazem na Vaše reference.

Žádnému z účastníků nevzniká do doby uzavření smluvního vztahu nárok na jakoukoliv finanční odměnu - návrhy účastníci dodávají ZDARMA. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem či poptávku zcela zrušit.